Görüntü: 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek-1 Sayılı Liste