Görüntü: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. Maddesi