Görüntü: 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Uyarınca Atama Yapılacaktır