Görüntü: 24 Sayısının Kaç Tane Tek Doğal Sayı Çarpanı Vardır