Görüntü: 2489 Sayılı Kefalet Kanunu Değişik 2. Maddesi